Kirkkoneuvoston päätökset
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Suomussalmen seurakunta

Kirkkoneuvoston päätökset

Asialistat ja pöytäkirjat nähtävänä tämän sivun alareunassa.

 

Kirkkoneuvoston koollekutsumistavasta päättää kirkkoneuvosto (KJ 9:1).
Uusi kirkkoneuvosto tekee ensimmäisessä kokouksessaan päätöksen
koollekutsumistavasta ja –ajasta.

Kokouskutsu lähetetään KJ 8:5:n mukaan kirkkoneuvoston jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta ja pidetään seurakunnan ilmoitustaululla sama aika.

Kirkkoneuvoston malliohjesäännössä ei ole tarkkaa mainintaa esityslistan lähettämisestä. Kun kirkkoneuvosto tekee KJ 9:1,2:n nojalla päätöksen kokouksen kutsumistavasta, se voi samalla päättää esityslistan lähettämisestä.

Esityslistan asialuettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastossa ja seurakunnan nettisivulla 14 päivän ajan siitä, kun esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille.
 

Kirkkoneuvoston alkuperäisten pöytäkirjojen nähtävilläolo on kirkkoherranvirastossa 14 päivää pöytäkirjan tarkastamisesta alkaen. 

Käsiteltävät asiat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia, mutta pöytäkirjoihin tehdään ne poistot, joita salassapito- ja henkilötietolain arkaluontoisia tietoja koskevat säädökset edellyttävät.

Liitteitä ei julkaista verkossa. 

 

 

 


pdf liite

Pöytäkirja 1/2024

pdf liite

Pöytäkirja 2/2024

pdf liite

Pöytäkirja 3/2024

pdf liite

Pöytäkirja 4/2023

pdf liite

Pöytäkirja 5/2023

pdf liite

Pöytäkirja 6/2023

pdf liite

Pöytäkirja 7/2023