Kirkon diakoniarahastoon lahjoittaminen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Suomussalmen seurakunta

Kirkon diakoniarahastoon lahjoittaminen

Seurakuntien diakoniatyö myöntää avustukset

Kirkon diakoniarahasto (KDR) on kirkon yhteinen avustusrahasto. Se avustaa yllättäviin taloudellisiin vaikeuksiin tai hätätilanteisiin joutuneita perheitä ja yksityishenkilöitä Suomessa. Avustuksen tarkoituksena on auttaa vaikean taloudellisen tilanteen yli, minkä jälkeen avustuksen saaja selviää eteenpäin joko omin voimin tai yhteiskunnan avun turvin ja paikallisseurakunnan työntekijöiden tukemana. 

Avustuksia myönnetään seurakuntien diakoniatyön kautta ja avustus on osa kokonaisvaltaista diakoniatyötä. 

Auta hätään joutunutta lahjoittamalla Kirkon diakoniarahastoon. Lahjoituksesi tavoittaa lyhentämättömänä avuntarvitsijan. Jokainen lahjoitus tuo toivoa tulevaan vuoteen ja voi vaikuttaa ratkaisevasti avuntarvitsijan tilanteeseen.

Kirkon diakoniarahaston tili:
FI15 8000 1100 0602 28  BIC: DABAFIHH
Viesti: toivo
Keräysluvan haltija: Kirkon keskusrahasto
Keräysluvan numero: RA/2020/1364 (keräyslupa on voimassa 4.11.2020 alkaen toistaiseksi)


KDR:n avustukset ja lahjoittaminen 
 

Lisätiedot:
Kirkon diakoniarahasto, **@** , 09 180 2200