Churces - Kyrkor - Kirchen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Suomussalmen seurakunta

Churces - Kyrkor - Kirchen

SUOMUSSALMI Church

 • Was censecrated in 1950
 • Planned by architect J.E.Ermala
 • About 2/3 of building costs were paid as the assistance from Lutherans in America
 • Altar Al Secco paining and a glass painting are painted by Mr Bruno Tuukkanen.
  Seddo depicts some events of Jesu life
 • The 24-register organ was built by Walter & Co in 1950
 • The bells in the bellfry are from Kurkijoki parish
 • Wood carvingsin the pedestal to the babtismal font and the statue of the apostole by the main entrance are creations of Mr Jooseppi Manninen, artist born in Suomussalmi
 • Maximum seating capacity of the church is 650 people

SUOMUSSALMI Kyrka

 • Invigdes år 1950
 • Planerat av arkitekt J.E Ermala
 • Lutheraner in Amerika bistod 2/3 av kyrkans byggnadskostnader
 • Altarsecco och glasmålningen i dopkapellet är målade av konstnären Bruno Tuukkanen
  Altarseccon skildrar skeden ur Jesu live
 • Träsniderierna i predikstolen och apostelstatyn framför huvudingången är skapade av den suomussalmifödde hantverkaren Jooseppi Manninen
 • Orgeln har 24 register och den är byggd år 1950 av Walker & Co
 • Klockstapelns två klockor härstammar från Kurkijoki kyrka
 • I kyrkan ryms 650 personer

SUOMUSSALMI Kirche

 • Im Jahre 1950 eingeweiht
 • Entworfen vom Architekten J.E. Ermala
 • Die Kirche ist zu zwei Dritteln mit Hilfe der amerikanichen Lutheraner erbaut worden
 • Altargemälde und Glasmalerei von Maler Bruno Tuukkanen
 • Die Orgel, 24 Register, von der Firma Walker & Co aus dem Jahre 1950
 • Die Kirchenklocken sind von Kurkijoki angebracht
 • Die Holzschnitte und Statue des Apostels stammen von der Hand des in Suomussalmi geborenen Kunstlers Jooseppi Manninen
 • Platz fur 650 personer

ÄMMÄNSAARI Church

 • Consecrated in 1967
 • Planned byt the architectural firm of Suunnittelu Oy Niemelä
 • Altarpiece  1979 by Suomussalmi-born artist Mrs Irja Juntunen
 • 14 register organ was built in 1968 by Tuomi & kumpp.Urkurakentamo
 • Seating capacity 300 people

ÄMMÄNSAARI Kyrka

 • Invigdes år 1967
 • Ritad av Arkitektbyrån Suunnittelu Oy Niemelä
 • Altartavlan är målad år 1979 av den Suomussalmifödda konstnären Irja Juntunen
 • 14 register organ byggd ¨r 1968 av Tuomi ja kumpp.Urkurakentamo
 • Ryms 300 personer

ÄMMÄNSAARI Kirche

 • Im Jahre 1967 eingeweiht
 • Entworfen von der Architekturfirma Niemelä
 • Die 14 Register Orgel von der Firma Tuomi & Co,Orgelbau aus dem Jahre 1968
 • Platz fur 300 Personen

RUHTINANSALMI Church

 • Consecrated in 1968
 • Planned by architect Esko Laitinen
 • Seating capacity 180 people

RUHTINANSALMI Kyrka

 • Invigdes år 1968
 • Ritad av arkitekt Esko Laitinen
 • Ryms 180 personer

RUHTINANSALMI Kirche

 • Eingeweicht in Jahre 1968
 • Entworfen vom Architekten Esko Laitinen
 • Platz fur 180 Personen

NÄLJÄNKÄ Church

 • Consecrated in 1981
 • Planned by architect Esko Laitinen
 • Seating capacity 100 people

NÄLJÄNKÄ Kyrka

 • Invigdes år 1981
 • Ritad av arkitekt Esko Laitinen
 • Ryms 100 personer

NÄLJÄNKÄ Kirche

 • Eingeweiht im Jahre 1981
 • Entworfen vom Architekten Esko Laitinen
 • Platz fur 100 Personen

VUOKKI Church

 • Concecrated in 1954
 • Planned by architectural firm Lappi-Seppälä and Martas Oy
 • Seating capacity 100 people

VUOKKI Kyrka

 • Invigdes år 1954
 • Byggd enligt Arkitektbyrån Lappi-Seppälä och Martas
 • Ryms 100 personer

VUOKKI Kirche

 • Eingeweiht im Jahre 1954
 • Nach den Entwurfen des Archetekturburos Lappi-Seppälä und Martas GmbH gebaut
 • Platz fur 100 Personen