Ystävyysseurakunta Töölö
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Suomussalmen seurakunta

Ystävyysseurakunta Töölö

Suomussalmen seurakunnalla on pitkät perinteet ystävyysseurakuntatyöstä Helsingin Taivallahden kanssa. Kun Taivallahden seurakunta yhdistettiin Töölön seurakuntaan, ystävyysseutakuntatyötä päätettiin molemminpuolisella sopimuksella jatkaa.

Vuosikymmenten aikana luontevin yhteistyön muoto on ollut erimuotoinen vierailutoiminta puolin ja toisin. Helsingistä on vierailtu Suomussalmelta ryhmissä ja päinvastoin. Myös yksittäisiä työntekijävierailuja on toteutettu.

Konsertti- ja matineatoimintaa on on vuorotellen tehty molemmissa seurakunnissa.

Yhteistyön on luontevaa ja rikastuttavaa, kun osapuolina on pinta-alaltaan pieni ja väkimäärältään suuri kaupunkiseurakunta sekä pinta-alaltaan laaja, mutta väkimäärältään pienehkö maaseurakunta.

Ystävyysseurakuntatyöstä vastaavat molempien seurakuntien kirkkoherrat.

 

Tule mukaa uusine ideoinesi!