Perhekeskus-yhteyshenkilö
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Suomussalmen seurakunta

Perhekeskus-yhteyshenkilöPer­he­kes­kuk­set toi­mi­vat yh­teis­työs­sä kun­tien, jär­jes­tö­jen, seu­ra­kun­tien ja per­hei­den kans­sa. Per­heet voi­vat ko­koon­tua per­he­kes­kuk­sen avoi­mis­sa ti­lois­sa ja ta­va­ta toi­sia per­hei­tä. Per­he­kes­kus on avoin kai­kil­le lap­si­per­heil­le.

Per­he­kes­kuk­sen ta­voit­teet ovat:

  • tu­kea ja vah­vis­taa van­hem­pia se­kä aut­taa per­heen ar­jes­sa
  • tar­jo­ta lap­sil­le ja per­heil­le tu­kea ja pal­ve­lu­ja hel­pos­ti
  • per­heet ovat mu­ka­na ke­hit­tä­mäs­sä toi­min­taa
  • per­he­kes­kuk­ses­ta saa tie­toa eri pal­ve­luis­ta
     

Suomussalmen perhekeskus


PESÄKOLO

Perheiden vapaamuotoinen kohtaamispaikka Suomussalmella, Perhekeskuksella
Aina maanantaisin klo 10.00-12.00 osoitteessa Välskärinkuja 1.

Pesäkolo on kaikille lapsiperheille avoin kohtaamispaikka, jossa voit tutustua samassa elämäntilanteessa oleviin lapsiin ja aikuisiin. Pesäkolossa voit jakaa arkea muiden kanssa, saada uusia ystäviä, leikkiä ja touhuta. Tarjolla kahvia, mehua ja pientä purtavaa lapsille ja aikuisille. Voit tulla ja mennä oman aikataulusi mukaan.

Pesäkolo järjestetään yhteistyössä Kainuun Soten perhekeskuksen, MLL:n Kainuun piirin ja Suomussalmen seurakunnan varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan kanssa.

 

Perhekeskusyhteyshenkilö seurakunnassa

Noora Mikkonen
p. 040 670 6775, **@**