Hautaoikeuden jatkaminen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Suomussalmen seurakunta

Hautaoikeuden jatkaminen

HAUTAUSTOIMILAKI (6.6.2003/457) VELVOITTAA seurakuntia
seuraamaan hautaoikeusaikoja

Tavoitteena hautaoikeuksien ja hautojen hoidon seuraamisessa on siisti ja hyvin hoidettu hautausmaa. Hautojen määräaikoja seuraamalla huolehditaan myös hautapaikan lunastaneiden tasapuolisesta kohtelusta hautapaikkamaksujen suhteen.
 

HAUTAOIKEUS HAUDALLA

Hautapaikan haltija ei saa hautaa omistukseensa, vaan kyseessä on ikään kuin vuokrasuhde, jota omaiset voivat halutessaan jatkaa voimassaoloajan umpeuduttua.

Suomussalmen seurakunnassa haudan hautaoikeusaika on 25 vuotta.

 

HAUTAOIKEUDEN JATKAMINEN

Hautaoikeuden jatkaminen haudalla on vapaaehtoista, haudasta voi halutessaan myös luopua.
Hautaoikeuden voimassaolon voi tarkistaa seurakunnasta annetusta hautakirjasta tai tiedustella sitä kirkkoherranvirastosta.

MAKSU HAUTAOIKEUDEN JATKAMISESTA

Hautapaikan/arkku ja uurna uudelleen lunastaminen - hinnat vuonna 2023

Kotikunta Suomussalmi 100 €
 

Suomussalmen seurakunnan kirkkovaltuusto vahvistaa hinnat vuosittain.Mikäli tiedätte, että hautaoikeus haudalla on päättynyt ja haluatte jatkaa hautaoikeutta tai haluatte luopua hautaoikeudesta, toivomme, että otatte yhteyttä seurakuntaan joko puhelimitse tai sähköpostitse tai sähköisellä lomakkeella.

Puh. 08 617 6321 tai 0440 615200
**@**
 

Sähköiset lomakkeet:
Haudan hautaoikeusajan jatkaminen
Haudan hautaoikeudesta luopuminen

 


 

KUSTANNUKSET

Hautausmaita hoidetaan ja hautauksista huolehditaan valtionrahoituksella sekä hautauksista ja hautapaikoista veloitettavilla maksuilla.
Seurakunta ei saa käyttää kirkollisverovaroja em. asioiden hoitamiseen.
Valtionrahoitus perustuu paikkakunnan asukaslukuun, koska seurakunta palvelee kaikkia elämänkatsomuksesta ja uskontokunnasta riippumatta. Hautaustoimi on seurakunnille lakisääteisesti annettu tehtävä. Jokaisella on oikeus saada hautasija kotikuntansa evankelis-luterilaisen seurakunnan hautausmaalta. Sillä ei ole merkitystä, onko seurakunnan jäsen tai ei.  

HAUTAUSTOIMEN MAKSUJA KOSKEVA LAKIMUUNNOS

Eduskunta on hyväksynyt hautaustoimen maksuja koskevan muutoksen kirkkolakiin. Laki on tullut voimaan 19.12.2012. Lakimuutoksen mukaan hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.

Seurakunnan hinnasto

Kirkkohallituksen yleiskirjeen mukaan tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla ja seurakuntien valtionrahoituksella. Käytännössä maksutuotoilla tulee kattaa 20-25 % hautaustoimen kokonaiskustannuksista.