HAUTAOIKEUS
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Suomussalmen seurakunta

HAUTAOIKEUS

Suomussalmen seurakunnassa hautaoikeuden voimassaoloaika on 25 vuotta.

Hautapaikan haltija ei saa hautaa omistukseensa, vaan kyseessä on ikään kuin vuokrasuhde, jota omaiset voivat halutessaan jatkaa voimassaoloajan umpeuduttua.

Hautaoikeuden jatkaminen haudalla on vapaaehtoista, haudasta voi halutessaan myös luopua.

Hautaoikeuden voimassaolon voi tarkistaa seurakunnasta annetusta hautakirjasta tai tiedustella sitä kirkkoherranvirastosta.


Mikäli tiedätte, että hautaoikeus haudalla on päättynyt ja haluatte jatkaa hautaoikeutta tai haluatte luopua hautaoikeudesta, toivomme, että otatte yhteyttä seurakuntaan joko puhelimitse tai sähköpostitse tai sähköisellä lomakkeella.

Puh. 08 617 6321 tai 0440 615200
**@**
 

Sähköiset lomakkeet:

Haudan hautaoikeusajan jatkaminen

Haudan hautaoikeudesta luopuminen

Tämän sivun alareunassa liitteenä hautausmaan kartta.

 


 

HAUTAUSTOIMILAKI (6.6.2003/457) VELVOITTAA seurakuntia seuraamaan hallinta-aikoja.

Tavoitteena hautaoikeuksien ja hautojen hoidon seuraamisessa on siisti ja hyvin hoidettu hautausmaa. Hautojen määräaikoja seuraamalla huolehditaan myös hautapaikan lunastaneiden tasapuolisesta kohtelusta hautapaikkamaksujen suhteen.

Haudan määräaikaisen hallinta-ajan päättyessä hautaoikeus lakkaa ilman irtisanomista
(KL 17 luku 2 §) ja hautaoikeus palautuu seurakunnalle. Haudan hallinta-ajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jonka hauta on suvun hallinnassa

 

KUSTANNUKSET

Hautausmaita hoidetaan ja hautauksista huolehditaan valtionrahoituksella sekä hautauksista ja hautapaikoista veloitettavilla maksuilla.
Seurakunta ei saa käyttää kirkollisverovaroja em. asioiden hoitamiseen.
Valtionrahoitus perustuu paikkakunnan asukaslukuun, koska seurakunta palvelee kaikkia elämänkatsomuksesta ja uskontokunnasta riippumatta. Hautaustoimi on seurakunnille lakisääteisesti annettu tehtävä.
Jokaisella on oikeus saada hautasija kotikuntansa evankelis-luterilaisen seurakunnan hautausmaalta. Sillä ei ole merkitystä, onko seurakunnan jäsen tai ei.  

 

HAUTAUSTOIMEN MAKSUJA KOSKEVA LAKIMUUNNOS

Eduskunta on hyväksynyt hautaustoimen maksuja koskevan muutoksen kirkkolakiin. Laki on tullut voimaan 19.12.2012. Lakimuutoksen mukaan hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.

Seurakunnan hinnasto

Kirkkohallituksen yleiskirjeen mukaan tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla ja seurakuntien valtionrahoituksella. Käytännössä maksutuotoilla tulee kattaa 20-25 % hautaustoimen kokonaiskustannuksista.

 


pdf liite

Hautaoikeus Ylä-Kainuu lehdessä 24.8.2021

jpg liite

Suomussalmen kk Härkökankaan hautausmaan kartta