HAUDAN HALLINTA-AIKA
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Suomussalmen seurakunta

HAUDAN HALLINTA-AIKA

Hautaoikeuden voimassaoloaika, haudan hallinta-aika,  on 25 vuotta. 

Suomussalmen Härkökankaan hautausmaalla,  alueille V1 ja V2,  on heinäkuun 2020 aikana laitettu kiilat. Kiiloissa kerrotaan hallintaoikeuden päättymisestä. Näillä alueilla olevien hautapaikkojen haltijoilla on aikaa yhteydenottoon vuoden 2021 elokuun loppuun saakka.

Kesän 2021 aikana hautapaikkojen kiiloittamista on jatkettu. Omaisia voidaan lähestyä myös kirjeitse.

Haudan hallinta-ajan, jatkaminen on vapaaehtoista.
Haudan hallinta-ajan voimassaolon voi tarkistaa hautakirjasta tai tiedustella sitä seurakunnan kirkkoherranvirastosta. 

Haudasta voi halutessaan myös luopua.


Mikäli tiedätte haudan hallinta-ajan päättyneen ja haluatte jatkaa hallinta-aikaa tai haluatte luopua haudan hallinnasta, toivomme, että otatte yhteyttä seurakuntaan joko puhelimitse tai sähköpostitse tai sähköisellä lomakkeella.

Puh. 08 617 6321 tai 0440 615200
**@**
 

Sähköiset lomakkeet:

Haudan hallinta-ajan jatkaminen

Haudan hallinnasta luopuminen

Tämän sivun alareunassa liitteenä hautausmaan kartta.

 


 

HAUTAUSTOIMILAKI (6.6.2003/457) VELVOITTAA seurakuntia seuraamaan hallinta-aikoja.

Tavoitteena hautaoikeuksien ja hautojen hoidon seuraamisessa on siisti ja hyvin hoidettu hautausmaa. Hautojen määräaikoja seuraamalla huolehditaan myös hautapaikan lunastaneiden tasapuolisesta kohtelusta hautapaikkamaksujen suhteen.

Haudan määräaikaisen hallinta-ajan päättyessä hautaoikeus lakkaa ilman irtisanomista
(KL 17 luku 2 §) ja hautaoikeus palautuu seurakunnalle. Haudan hallinta-ajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jonka hauta on suvun hallinnassa

 

KUSTANNUKSET

Hautausmaita hoidetaan ja hautauksista huolehditaan valtionrahoituksella sekä hautauksista ja hautapaikoista veloitettavilla maksuilla, niihin ei tule käyttää kirkollisverovaroja.
Valtionrahoitus perustuu paikkakunnan asukaslukuun, koska seurakunta palvelee kaikkia elämänkatsomuksesta ja uskontokunnasta riippumatta. Hautaustoimi on seurakunnille lakisääteisesti annettu tehtävä.

HAUTAUSTOIMEN MAKSUJA KOSKEVA LAKIMUUNNOS

Eduskunta on hyväksynyt hautaustoimen maksuja koskevan muutoksen kirkkolakiin. Laki on tullut voimaan 19.12.2012. Lakimuutoksen mukaan hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.

Seurakunnan hinnasto

Kirkkohallituksen yleiskirjeen mukaan tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla ja seurakuntien valtionrahoituksella. Käytännössä maksutuotoilla tulee kattaa 20-25 % hautaustoimen kokonaiskustannuksista.

 


jpg liite

Suomussalmen kk Härkökankaan hautausmaan kartta