Hautaoikeuden haltijan nimeäminen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Suomussalmen seurakunta

Hautaoikeuden haltijan nimeäminen

Jokaisella haudalla tulee olla hautapaikan haltija, joka toimii yhdyshenkilönä suvun ja seurakunnan välillä.
Hautapaikan haltija edustaa vainajan oikeudenomistajia ja myös niitä, jotka voivat hautaan tulla haudatuiksi sekä vastaa ja tekee päätökset haudan hoitoon ja muistomerkkiin liittyvistä asioista.

 

Hautauksen jälkeen lähiomaisten on sovittava keskenään (vuoden kuluessa) kuka nimetään hautaoikeuden haltijaksi hautaan. Hautaoikeuden haltija toimii yhdyshenkilönä seurakuntaan päin ja edustaa vainajan oikeudenomistajia ja myös niitä, jotka voivat hautaan tulla haudatuiksi, sekä vastaa ja tekee päätökset haudan hoitoon ja muistomerkkiin liittyvistä asioista (Kirkkolaki 17 luku 3 §).

Olemassa olevalle haudalle on hautaoikeuden haltija nimettävä, jos hautaoikeuden haltijaa ei ole nimetty aikanaan ollenkaan, haltija on kuollut tai hautaoikeuden haltijaa ei ole nimetty nykyisin voimassa olevan lain mukaan kaikki asianosaisia kuulemalla.

Hautaoikeuden haltijaa nimettäessä on kuultava hautaoikeuden omaavia henkilöitä. Hautaoikeus hautaan määräytyy sukulaisuussuhteesta hautaan ensimmäiseksi haudattuun vainajaan hautaamisjärjestyksen mukaan (Kirkkolaki 17 luku 4 § Hautaamisjärjestys). Hautaoikeus on ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan suoraan etenevässä ja takenevassa polvessa olevilla henkilöillä ja heidän aviopuolisoilla. Hautaoikeuden omaavista esitetään tarvittaessa sukuselvitys ja allekirjoitukset erillisillä liitteillä, joissa on oltava hautapaikan tiedot.

 

Lisätietoja voi kysyä kirkkoherranvirastosta.


pdf liite

Hautaoikeuden haltijan nimeäminen LOMAKE