Haudan lunastaminen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Suomussalmen seurakunta

Haudan lunastaminen

Hautaustoimilain mukaan kaikilla paikkakunnan asukkailla on oikeus saada hautapaikka oman kunnan alueella olevalta hautausmailta.

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta myös kirkkoon kuulumaton vainaja on oikeutettu saamaan hautasijan. 

Haudan, sekä arkku- että uurnahaudan, voi lunastaa 25 vuodeksi. Uusi hautapaikka on maksullinen kaikille paitsi rintamatunnuksen omaaville vainajille. Hauta luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä, joten etukäteen ei hautapaikkaa voi varata.