Haudan hallinta-aika
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Suomussalmen seurakunta

Haudan hallinta-aika

Hautaoikeuden voimassaoloaika on 25 vuotta. Suomussalmen hautausmaalla on hautoja, joissa hallintaoikeus on päättynyt 40 vuotta sitten.

Hautoihin, jossa hautaoikeus on päättynyt ennen vuotta 2000, on heinäkuun 2020 aikana laitettu kiilat. Kiiloissa kerrotaan hallintaoikeuden päättymisestä.

Hautapaikan haltijaa pyydetään ottamaan yhteyttä seurakuntaan, yhteystiedot löytyvät kiilasta.

Nyt kiilat on laitettu hautausmaan V1 ja V2 alueilla oleville haudoille. Näillä alueilla olevien hautapaikkojen haltijoilla on aikaa yhteydenottoon ensi vuoden 2021 elokuun loppuun saakka.
Mikäli yhteydenottoa seurakuntaan ei tule, hautakivi siirretään pois ja hautapaikka otetaan uudelleen käyttöön.
Tämän sivun alareunassa liitteenä hautausmaan kartta.

Mikäli hauta sijaitsee jollakin muulla alueella ja hallinta-aika on päättynyt, voitte ottaa yhteyttä seurakuntaan.

Hallintaoikeutta on mahdollista jatkaa seuraavaksi 25 vuodeksi tai sen voi lopettaa.

 

HAUTAUSTOIMILAKI (6.6.2003/457) velvoittaa seurakuntia seuraamaan hallinta-aikoja. Tavoitteena hautaoikeuksien ja hautojen hoidon seuraamisessa on siisti ja hyvin hoidettu hautausmaa. Hautojen määräaikoja seuraamalla huolehditaan myös hautapaikan lunastaneiden tasapuolisesta kohtelusta hautapaikkamaksujen suhteen.

Aikaisemmin haudan on voinut lunastaa 20 - 50 vuodeksi tai jopa ainaishaudaksi. Ainaishauta pysyy omaisten hallinnassa ilman uusia lunastusmaksuja niin kauan, kuin omaiset pitävät hautaa kunnossa. Määräajaksi lunastetuilla haudoilla hallinta-ajan jatkaminen tulee jossain vaiheessa ajankohtaiseksi.

Määräajaksi lunastetun haudan hautaoikeus päättyy ilman irtisanomista, kun määräaika on kulunut umpeen. Haudan hallinta-ajan voimassaolon voi tarkistaa omaiselle hautauksen jälkeen lähetetystä hautakirjasta tai tiedustella sitä seurakunnan hautausasioiden toimistosta. Hallinta-ajan jatkaminen ei ole pakollista, haudasta voi halutessaan myös luopua. Seurakunta voi tiedottaa päättyneestä hallinta-ajasta haudalle asennetulla tiedotteella, tai kirjeitse haltijalle jos osoitetiedot ovat seurakunnan hautakirjanpidossa ajantasaiset.

Uusi hauta lunastetaan 25 vuodeksi. Hallinta-ajan laskenta alkaa hautaamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Hautauksen yhteydessä olemassa olevan vanhan haudan hallinta-aikaa jatketaan siten, että koko haudan hallinta-aikaa on jäljellä 25 vuotta viimeisimmästä hautauksesta.

Muulloin kuin hautauksen yhteydessä hallinta-aikaa voidaan pidentää 10 tai 25 vuotta, esim. kun hallinta-aika on päättymässä tai päättynyt. Hinta määräytyy voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Hallinta-ajan jatkamiseen ei tarvita erityistä hakemusta. Riittää, kun ottaa yhteyttä seurakunnan hautausasioiden toimistoon ja tilaa jatkomaksun.


pdf liite

Kuulutus Suomussalmen seurakunta

pdf liite

Hautojen hallintaoikeus Suomussalmen seurakunta Artikkeli Ylä-Kainuu lehdessä 30.7.2020

jpg liite

Suomussalmi kk Härkökankaan hautausmaa