Virkatodistukset ja sukuselvitykset
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Suomussalmen seurakunta

Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Virkatodistuksen voi tilata


Sivun alareunassa liitteenä virkatodistustilauslomake ja sukututkimustilauslomake.
 

Virkatodistuksia tarvitaan selvityksinä perhetiedoista erilaisiin tarkoituksiin. Monet viranomaiset saavat kuitenkin tarvitsemansa tiedot suoraan väestötietojärjestelmästä.

Jäsenrekisteriohjelmasta tulostettavan virkatodistuksen asiakkaat saavat heti mukaansa.

Laajoja sukuselvityksiä tarvitaan lähinnä perunkirjoituksiin.
Näiden todistusten toimitusajoista on syytä sopia virkailijan kanssa.
 

Todistusten maksut 1.5.2017 alkaen

 

1 § MAKSUTTOMAT TODISTUKSET
Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostettu, seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus (elää-todistus) on maksuton.

2 § MAKSULLISET TODISTUKSET
     Todistuksesta peritään maksu seuraavasti:

 1. Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostetusta todistuksesta (muu kuin elää todistus) 9 euroa
   
 2. Manuaalisesti laaditusta todistuksesta
  a)  9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä;
  b)  9 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot
  koskevat todistuksen päähenkilön yksittäisiä avioliitto,-muutto-tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta;
  c)  30 euroa muista kuin b alakohdassa tarkoitetuista kirkonkirjojen perusteella laaditusta todistuksesta; jos samansisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, ensimmäisestä todistuksesta peritään 30 euroa ja jokaisesta seuraavaasta 8 euroa;
   
 3. Sukututkimusta varten laadittavasta todistuksesta 30 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 15 euroa;
   
 4. Tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta 30 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 12 euroa;
   
 5. Kirkkoherranviraston tai keskusrekisterin hallussa olevan sukuselvityksen kopiosta 7 euroa sivulta.

Todistus on 2 kohdassa tarkoitetulla manuaalisesti laadittu silloin, kun siihen on haettu tietoa muusta rekisteristä kuin kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tai kun todistus käyttötarkoituksensa vuoksi muutoin edellyttää erikseen laatimista

 

4 § MUUT MAKSUT

TOIMITUSMAKSU
Maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää laskutuksen ja postituksen. Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut.

Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan laskun lähettämisestä 5,50 euroa.

MAKSUKEHOITUKSESTA veloitetaan 5 euroa.

 


 

VIRKATODISTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA
Virkatodistuksen voimassaoloaika riippuu kuolloisestakin käyttötarkoituksesta. Viime kädessä voimassaolon ratkaisee se, joka todistuksesta oikeasti tarvitsee - kuten esimerkiksi perunkirjoituksen tekijä.


                                                            Takaisin Virkatodistuksen tilaaminen -sivulle
 


pdf liite

VIRKATODISTUSTILAUS LOMAKE

pdf liite

SUKUTUTKIMUSTILAUS LOMAKE