Kirkkovaltuuston päätökset
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Suomussalmen seurakunta

Kirkkovaltuuston päätökset

Asialistat ja pöytäkirjat nähtävänä tämän sivun alareunassa.

 

Kokouskutsut lähetetään kirkkovaltuuston jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta ja pidetään nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla sama aika.

Kirkkovaltuuston mallityöjärjestyksen 8 §:n 3 momentin mukaan kokouksen esityslistan on oltava valtuutettujen käytössä vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Esityslistan asialista on nähtävänä kirkkoherranvirastossa ja seurakunnan nettisivulla
kahden viikon ajan siitä, kun esityslista on lähetetty valtuutetuille.


Kirkkovaltuuston alkuperäisten pöytäkirjojen nähtävilläolo on kirkkoherranvirastossa 30 päivää pöytäkirjan tarkastamisesta alkaen. 
 

Käsiteltävät asiat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia, mutta pöytäkirjoihin tehdään ne poistot, joita salassapito- ja henkilötietolain arkaluontoisia tietoja koskevat säädökset edellyttävät.

Liitteitä ei julkaista verkossa. 


pdf liite

Kirkkovaltuusto 1/2024

pdf liite

Kirkkovaltuusto 2/2023

pdf liite

Kirkkovaltuusto 3/2023