Aa: Suurenna tekstikokoa Pienennä tekstikokoa

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan.
Tutkinnalla varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin.

Avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa.ESTEIDEN TUTKINTA SEURAKUNNASSA TAI MAISTRAATISSA

  • Se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu.
  • Maistraatti voi suorittaa tutkinnan, mutta tällöin siihen ei sisälly kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja
    Kirkkohäitä suunnittelevien tulee siis pyytää esteidentutkintaa kirkkoherranvirastosta.

Pariskunnan tulee käydä henkilökohtaisesti yhdessä pyytämässä esteiden tutkintaa. Henkilöllisyystodistus tarvitaan mukaan

TAI

Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta - lomakkeen voi myös tuoda kirkkoherranvirastoon valmiiksi täytettynä. Tällöin lomakkeessa tulee olla kahden todistajan allekirjoitukset.
 

ESTEIDEN TUTKINTA SÄHKÖISESTI

Avioliiton esteiden tutkinnan voi hoitaa myös sähköisessä asiointipalvelussa 15.3.2018 alkaen!

 

Esteiden tutkintaa TÄYTYY PYYTÄÄ  viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää pidempään, jopa viikkoja.


 

Miksi avioliiton esteet tutkitaan?

Avioliiton esteiden tutkinnan tarkoitus on varmistaa, että avioliitolle ei ole lainmukaisia esteitä. Tällaisia esteitä ovat muun muassa alaikäisyys ja voimassa oleva avioliitto. Avioliitto ei myöskään ole sallittu läheisten sukulaisten kesken.

Eräissä erityistapauksissa avioliittoon tarvitaan oikeusministeriön lupa. Esimerkiksi alaikäiset voivat anoa tällaista poikkeuslupaa.

Avioliiton esteiden tutkintaa pyydettäessä avioliittoon aikovien on allekirjoitettava vakuutus siitä, että aiotulle avioliitolle ei ole estettä.
 

Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta

Kun avioliiton esteiden tutkija on todennut, että aiotulle avioliitolle ei ole esteitä, avioliittoon aikoville toimitetaan esteettömyystodistus. Jos pari vihitään omassa kotiseurakunnassaan, pappi saa esteettömyystodistuksen mukaansa kirkkoherranvirastosta ja tuo sen mukanaan vihkikeskusteluun. Jos vihkiminen tapahtuu muualla kuin omassa seurakunnassa, vihkipari pyytää todistuksen seurakuntansa kirkkoherranvirastosta ja antaa sen vihkijälle.

Esteettömyystodistus on voimassa neljä kuukautta todistuksen antamisesta. Vihkimisen tulee tapahtua tämän määräajan kuluessa. Jos määräaika on kulunut umpeen, vihkiminen voidaan toimittaa vasta sen jälkeen, kun avioliiton esteet on tutkittu uudelleen.

 

                                         Takaisin avioliittoon vihkiminen-sivulle