Avioliiton esteiden tutkinta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Suomussalmen seurakunta

Avioliiton esteiden tutkinta

MIKSI AVIOLIITON ESTEET TUTKITAAN?

Avioliiton esteiden tutkinnan tarkoitus on varmistaa, että avioliitolle ei ole lainmukaisia esteitä. Tällaisia esteitä ovat muun muassa alaikäisyys ja voimassa oleva avioliitto. Avioliitto ei myöskään ole sallittu läheisten sukulaisten kesken.

Eräissä erityistapauksissa avioliittoon tarvitaan oikeusministeriön lupa. Esimerkiksi alaikäiset voivat anoa tällaista poikkeuslupaa.

Avioliiton esteiden tutkintaa pyydettäessä avioliittoon aikovien on allekirjoitettava vakuutus siitä, ettei aiotulle avioliitolle ole estettä.ESTEIDEN TUTKINTA SEURAKUNNASSA TAI MAISTRAATISSA

Tutkinnan suorittaa se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu.

Digi- ja väestötietoviraston suorittaessa tutkinnan, tutkintaan ei sisälly kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja. Kirkkohäitä suunnittelevien tulee pyytää esteidentutkintaa seurakunnasta.

Pariskunnan tulee käydä yhdessä, henkilökohtaisesti, pyytämässä esteiden tutkintaa. Henkilöllisyystodistus tarvitaan mukaan. Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta - lomakkeen voi myös tuoda kirkkoherranvirastoon valmiiksi täytettynä. Tällöin lomakkeessa tulee olla kahden todistajan allekirjoitukset.

Avioliiton esteiden tutkinnan voi hoitaa myös sähköisessä asiointipalvelussa
 

Esteiden tutkintaa TÄYTYY PYYTÄÄ  viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää pidempään, jopa viikkoja.TODISTUS AVIOLIITON ESTEIDEN TUTKINNASTA

Kun avioliiton esteiden tutkija on todennut, että aiotulle avioliitolle ei ole esteitä, avioliittoon aikoville toimitetaan esteettömyystodistus. Todistus postitetaan avioliittoon aikoville.

Esteettömyystodistus on voimassa neljä kuukautta todistuksen antamisesta. Vihkimisen tulee tapahtua tämän määräajan kuluessa. Jos määräaika on kulunut umpeen, vihkiminen voidaan toimittaa vasta sen jälkeen, kun avioliiton esteet on tutkittu uudelleen.SUKUNIMI - OHJEISTUS AVIOLIITTOON AIKOVILLE

Liitteenä tämän sivun alareunassa.

 

 

                                         Takaisin avioliittoon vihkiminen-sivulle

 


pdf liite

SUKUNIMI - OHJEISTUS