Avioliiton siunaaminen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Suomussalmen seurakunta

Avioliiton siunaaminen

Avioliitto, joka on solmittu muualla kuin evankelis-luterilaisessa kirkossa, voidaan pyydettäessä siunata.
Useimmiten ainakin toinen siunausta pyytävistä kuuluu johonkin kristilliseen kirkkoon.
Liitto voidaan siunata, vaikkei kumpikaan puolisoista kuuluisi kristilliseen kirkkoon.
Avioliiton siunauksella ei ole juridista ulottuvuutta, se on ainoastaan hengellinen tapahtuma.

Avioliiton siunaaminen muistuttaa pitkälti kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa. Avioliiton siunaamisen kaavassa ei ole sormusrukousta eikä sormuslupauksia. Sormusten vaihtamisen katsotaan kuuluvan avioliittoon vihkimiseen.

Siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muualla, sen mukaan kuin pappi ja siunattavat siitä sopivat. Musiikin valinnassa on otettava huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne.  

 

Avioliiton siunaaminen etenee seuraavasti

 • Johdantomusiikki
 • Alkusiunaus
 • Johdantosanat
 • (Psalmi, vapaaehtoinen)
 • Rukous
 • Raamatunluku
 • Papin puhe siunattaville

Siunaaminen:

 • Kysymykset
 • Aviopuolisoiden siunaaminen
 • (Virsi, vapaaehtoinen)
 • Yhteinen esirukous
 • Isä meidän -rukous
 • Siunaus ja lähettäminen
 • Päätösmusiikki​