Sielunhoito
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Suomussalmen seurakunta

Sielunhoito

  • Ihmisen auttamista
  • Ihmisen tukemista
  • Ihmisen lohduttamista 

Elämän kaikissa vaiheissa:
Ilossa ja surussa, sairaudessa ja terveydessä.

Auttamisen, tukemisen ja lohduttamisen lähde on Jumalan rakkaus, joka sielunhoidossa välittyy usein vuorovaikutuksena, läsnäolona, kuunteluna, kunnioittamisena.

 

SIELUNHOIDON VÄLINEITÄ VOIVAT OLLA 

  • Keskustelu
  • Rukous
  • Virsien laulaminen
  • Raamatun lukeminen

Sairaalassa voidaan toimittaa rippi, ehtoollinen, öljyllä voitelu tai saattohartaus.  

 

Sielunhoidollinen keskustelu
Keskustelu on tavallisin sielunhoidon väline. Ihminen on kasvokkain toisen ihmisen kanssa, joka myötätuntoisesti paneutuu siihen, mitä toinen haluaa hänelle kertoa.

Sielunhoitajan tärkeimpiin taitoihin kuuluu aktiivinen kuuntelu. Sielunhoitaja on kiinnostunut kuulemaan erilaisia kertomuksia elämästä ja kuolemasta, työstä ja tunteista.

Sielunhoidollisessa keskustelussa autettavalle avautuu uusia näköaloja, myös mahdollisuus jumalasuhteen pohtimiseen. Keskustelu on aina luottamuksellinen.

 

Rukous
Rukous ja keskustelu ovat lähellä toisiaan. Keskustelussa esille tulleet asiat voidaan puhua rukouksessa Jumalalle, jolloin ihmisen ahdistus saa sanat. Rukous ei aina tarvitse sanoja; hiljainen huokauskin tulee kuulluksi.

Rippi
Rippiin kuuluu kaksi osaa: synnin tunnustaminen ja synninpäästön lausuminen.
Ihminen kokee saavansa olla yhdessä toisen ihmisen kanssa kertomassa Jumalalle asioita, jotka painavat mieltä ja aiheuttavat syyllisyyttä.
Ripin voi vastaanottaa pappi tai kuka tahansa kristitty, joka saa lausua ripittäytyjälle anteeksiantamuksen vakuutuksen sanomalla esimerkiksi: "Jumala antaa sinun syntisi anteeksi." Papin vastaanottama rippi voi johtaa ehtoollisen viettoon, mikäli henkilö sitä toivoo.

Ehtoollinen
Ehtoollista voidaan viettää yksityisesti sairaalassa, hoitokodissa tai omassa kodissa. Seurakunta viettää ehtoollista sunnuntaisessa messussa. Ehtoollisessa nautitaan leipä ja viini, jotka edustavat Kristuksen ruumista ja hänen vertaan. Siten ehtoollisessa välittyy Jumalan armo ja anteeksianto.


Öljyllä voitelu
Sairaalapapit käyttävät työssään myös öljyllä voitelua, mikä on erityisesti Tuomasmessun myötä tullut luterilaisissa seurakunnissa tutummaksi. Öljyllä voitelu vahvistavaa Jumalan läsnäolon kokemusta: oliiviöljyllä piirretty risti tuntuu otsan iholla.

Saattohartaus
Saattohartaus on rukoushetki, joka toimitetaan kuoleman tapahduttua. Mukana on tavallisesti vainajan läheisiä, ehkä myös hoitohenkilökuntaa. Laitoksissa on tavallisesti jäähyväishuone tai kappeli.
Saattohartauden voi johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä, henkilökuntaan kuuluva tai joku vainajan läheisistä.