Kodin siunaaminen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Suomussalmen seurakunta

Kodin siunaaminen

Kotia siunattaessa kiitetään ja iloitaan Jumalan hyvistä lahjoista, pyydetään siunausta kodissa asuville sekä rukoillaan, että kodissa vallitsisi rakkaus.

Kodin siunaaminen

Tavallisimmin kodin siunauksen johtaa pappi, mutta toimituksen voi johtaa myös muu kirkon työntekijä tai seurakuntalainen.

Koti siunataan useimmiten muuton jälkeen tai ensimmäistä yhteistä kotia perustettaessa. Myös vapaa-ajan asuntoja tai muita tiloja voidaan siunata.
Kodin siunaaminen voidaan yhdistää myös kotona vietettävään kastetilaisuuteen, tupaantuliaisiin tai muuhun juhlaan.
Kodin siunaamista varten kotiin voidaan valmistella rukousalttari.

Kodin siunaamisesta ei anneta todistusta eikä sillä ole oikeudellista merkitystä, mutta se mainitaan seurakunnan toimintatilastossa. Se voidaan myös merkitä vihki- tai perheraamattuun. Jos kodin siunaaminen toimitetaan muun kirkollisen toimituksen kuten kasteen yhteydessä, lyhennetään se esirukouksen yhteydessä tapahtuvaksi.

Kodin siunaamisen kaava pitää sisällään pääpiirteissään seuraavat osat:

  1. Virsi
  2. Johdantosanat
  3. Psalmi
  4. Raamatunluku
  5. Siunaus
  6. Rukous

Kodin siunauksessa voidaan laulaa useampikin virsi, raamatunkohdat ja rukoukset voidaan valita itse tai yhdessä papin kanssa.