Hautajaiset
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Suomussalmen seurakunta

Hautajaiset

Kuoleman kohdatessa - hautaan siunaaminen

"Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta - enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan." (Joh. 14:1-2)

Hautaan siunaamisessa saatetaan päätökseen kasteessa alkanut matka Jumalan luo ja uskotaan vainaja Jumalan haltuun.
Hautajaiset antavat tilan yhdessä suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen. Yhteisestä ajasta kiitollisena voidaan saattaa läheinen viimeiselle matkalle. Poisnukkunutta läheistä voi hyvästellä tutuin virsin ja raamatunkohdin. Yhteisessä rukouksessa pyydetään voimaa kaipaukseen ja suruun. Hautaan siunaaminen on luonteeltaan myös jumalanpalvelus, jossa kristillisen uskon mukaisesti julistetaan evankeliumia Kristuksen ylösnousemuksesta ja rohkaistaan surevia katsomaan toiveikkaina kohti kerran koittavaa jälleennäkemistä.
Kristilliseen hautaan siunaamisen kuuluu aina sanoma siitä, että kuolema ei ole kaiken loppu.

Hautajaisten järjestäminen

Kuoleman tullessa lähellä on ihminen avuton ja voimaton, juuri silloin hautajaisten käytännön järjestelyjen hoitaminen saattaa tuntua liian raskaalta. Yksin ei tässäkään asiassa tarvitse olla.

Ensimmäisenä on syytä ottaa yhteyttä Suomussalmen kirkkoherranvirastoon. Voit tulla itse käymään, tai jos se on esimerkiksi pitkän välimatkan vuoksi mahdotonta, hoitaa asian puhelimessa. Viraston kanssa sovitaan hautajaisten ajankohdasta, hautapaikasta ja mahdollisen muistotilaisuuden pitopaikasta sekä varataan toimitusta varten pappi ja kanttori.
Siunauksia toimitetaan viikon jokaisena päivänä.

Seuraavaksi on hyvä ottaa yhteyttä hautaustoimistoon. Mikäli varaatte seurakuntasalin muistotilaisuuden pitopaikaksi, on sinne mahdollista järjestää tarjoilu itse tai pitopalvelun kautta.

Siunauksen toimittava pappi ottaa teihin yhteyttä hyvissä ajoin ennen hautajaisia. Papin kanssa sovitaan aika siunauskeskusteluun, jossa käydään läpi siunaus- ja muistotilaisuutta. Siunauskeskustelu käydään omaisten toivomassa paikassa, esim. kotona tai kirkkoherranvirastolla. Siunauskeskustelu on mahdollista käydä myös puhelimessa.

Siunaus- ja muistotilaisuuden musiikista voi olla yhteydessä suoraan kanttoriin tai siitä voi sopia siunaavan papin välityksellä.

Siunauksen kulku

Siunauksen kulku noudattaa pääpiirteissään seuraavaa kaavaa:

 1. Virsi
 2. (Kukkienlasku + virsi)
 3. Johdantosanat
 4. Psalmi
 5. Rukous
 6. Raamatunluku ja puhe
 7. Siunaaminen
 8. (Mahdollinen yksinlaulu)
 9. Rukous
 10. Isä meidän
 11. Herran siunaus
 12. (Virsi ja kukkienlasku, jos ei alkuvirren jälkeen)
 13. Virsi

Siunaukseen on mahdollista ottaa mukaan rippi ja uskontunnustus.
Virret, raamatuntekstit ja rukoukset voidaan valita yhdessä papin kanssa.
Kanttorilta on mahdollista pyytää yksinlaulua.

 

Sanomakellot
 

Sanomakellojen soitto tapahtuu arkipäivisin kello 9.00-12.00 välillä. 
Sanomakellojen soittopäivä sovitaan kirkkoherranvirastossa.

Kellojen soiton tarkoituksena on kuolemasta ilmoittamisen lisäksi myös muistuttaa kuulijoita omasta kuolevaisuudestaan. Sanomakellot voi ottaa kehotuksena rukoukseen ja edesmenneiden läheisten muistamiseen.

Sanomakellojen historiaa

Kiitostaminen
 

Kiitoksessa, eli vainajan muistamisessa jumalanpalveluksen esirukouksessa, mainitaan vainajan nimet ja ikä. Sen jälkeen on surumusiikki, jonka jälkeen rukous jatkuu lauseen tai parin verran. Muistamiseen kuuluu kiitos Jumalan vainajille osoittamasta armosta sekä siitä, mitä seurakuntalaiset ovat edesmenneiden välityksellä saaneet.
Vainaja jätetään Jumalan käsiin ja surevien omaisten puolesta rukoillaan.​

 
Omaiset kuuntelevat kiitoksen joko istuen tai seisomaan nousten. Kumpikin tapa on käytössä seurakunnassamme, omaiset valitsevat kumpi tavoista tuntuu heistä luontevalta.
Jos noustaan seisomaan, se tehdään vainajan nimen kohdalla, seisotaan surumusiikin ja vielä sen jälkeen sanottavien rukouslauseiden ajan.
Jotkut tosin istuvat heti surumusiikin päätyttyä, joten tässäkään ei ns. ehdotonta sääntöä ole.
     
 
                                                                                    Takaisin sivun yläreunaan

 

Haudan lunastaminen

Hautaustoimilain mukaan kaikilla paikkakunnan asukkailla on oikeus saada hautapaikka oman kunnan alueella olevalta hautausmailta. Lue lisää

Hautaoikeus haudalla-haudan hallinta-aika

MÄÄRÄAJAKSI LUNASTETTU HAUTA Hautapaikka lunastetetaan määräajaksi ja hautaoikeuden voimassaoloaika on 25 vuotta.Hautaoikeusajan jatkaminen tulee jossain vaiheessa ajankohtaiseksi. Lue lisää

Hautaoikeuden haltijan nimeäminen

  Lue lisää

Hautaustoimen ohjesääntö

Suomussalmen seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö liitteenä tällä sivulla. Lue lisää