Aa: Suurenna tekstikokoa Pienennä tekstikokoa

AVOIMET VIRAT

KIRKKOHERRAN VIRKA

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Suomussalmen seurakunnan kirkkoherran viran. Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa Suomussalmen seurakunnan kirkkovaltuusto. Virka täytetään 1.8.2018 alkaen.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakemukseen on liitettävä hyväksyttävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa, sekä lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen. Virkaan valitun tulee esittää rikosrekisteriote, jonka laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii.

Kirkkoherran tehtävistä säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Näiden lisäksi Suomussalmen seurakunnan kirkkovaltuusto (7.12.2017 § 35) on todennut kirkkoherran viran erityisistä tarpeista seuraavaa:

  • monipuolisia johtamistaitoja hengellisenä ja muutosjohtajana
  • vahvaa henkilöstö- ja talousjohtamista
  • vapaaehtoistoiminnan kehittämistaitoja
  • monipuolisia viestintä- ja sidosryhmätaitoja
  • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

Hakuaika päättyy 15.2.2018 klo 15.00

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella, joka on osoitteessa https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist Nimikirjan liitetään sähköisessä hakulomakkeessa kohtaan Ansioluettelo ja lääkärintodistus kohtaan Liitetiedosto. Toissijaisesti hakemukset liitteineen voi lähettää osoitteeseen Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, PL 42, 70101 Kuopio.

Lisätietoja virasta antaa kirkkoherra Risto Kormilainen: puh. 050 401 1167 tai sähköposti **@**.

Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Marja-Sisko Aalto: puh. 044 7050 604, sähköposti **@**.

Organisaatiokuvaus KirkkoHR:n

Suomussalmi on vireä, hyvät palvelut tarjoava 8000 asukkaan ja 5.800 neliökilometrin laajuinen kunta Ylä-Kainuussa. Kunta tunnetaan monipuolisesta, vanhasta kulttuuristaan sekä kauniista luonnostaan. Luonto tarjoaa rikkaat harrastusmahdollisuudet niin kalastuksen, metsästyksen, marjastuksen sekä retkeilyn parissa. Maamme uusi kansallispuisto Hossa avattiin kesällä 2017 Suomussalmen pohjoisosaan.

Suomussalmen seurakunta on moni-ilmeinen ja juurevasti perinteitä vaaliva, mutta rohkeasti tulevaisuuteen katsova ja tilaa antava. Seurakunnassa on 7000 jäsentä eli 85 prosenttia suomussalmelaisista kuuluu kirkkoon. Seurakunnassa on reilut 20 työntekijää, joista 4 pappia. Laajan seurakunnan alueella on 5 kirkkoa. Kuntakeskuksessa Ämmänsaaressa on seurakuntakeskus virastoineen ja työalojen toimipisteineen.