AVOIMET TYÖPAIKAT/VIRAT
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Suomussalmen seurakunta

AVOIMET TYÖPAIKAT/VIRAT

NUORISOTYÖNOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA - 2 vuotta

Virka täytetään 1.9.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

 

Viran tehtävänkuva painottuu varhaisnuorisotyöhön 7-14 vuotiaiden parissa. Tehtävä painottuu kouluyhteistyöhön ja leirityöhön. Lisäksi osallistuminen nuorisotyöhön.

Nuorisotyönohjaaja on myös osa varhaiskasvatuksen tiimiä.

Hakijalta toivotaan tiimityöskentelyn osaamista sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Odotamme kykyä verkostoitumiseen sekä halua uudistaa rohkeasti seurakunnan varhaisnuorisotyötä.

Viran kelpoisuusehtona on Kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 124 mukainen nuorisotyönohjaajan virkaan vaadittava tutkinto. Valmistuvat huomioidaan myös.

Viran peruspalkka on 2 376,07 € vaativusryhmässä 502. Lisäksi maksetaan KirVesTes:n mukaista työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää.

Virkaan sovelletaan kuuden (6 kk) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valittavan tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Lisäksi hänen tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä RRL 6 § 2 mom mukainen rikosrekisteriote.

 

Sähköiset hakemukset tulee toimittaa 13.8.2021 klo 15.00 mennessä osoitteella:
**@**

Haastattelut 19.8.2021 paikan päällä tai Teamsin välityksellä.

Lisätietoja antaa Mikko Riipinen puh. 0440 615 210 tai **@**