AVOIMET TYÖPAIKAT/VIRAT
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Suomussalmen seurakunta

AVOIMET TYÖPAIKAT/VIRAT

 

DIAKONIAN ÄITIYSLOMAN VIRANSIJAISUUS

Kiinnostaisiko työ Suomussalmella, kauniin Kainuun ja Hossan kansallispuiston vaaramaisemissa?

Suomussalmen seurakunnassa on haettavana diakonian äitiyslomansijaisuus. Virkapaikkana on seurakunnan virasto. Diakoniatiimiin kuuluu 2 diakonia ja diakoniapappi. Tehtävän hoidossa tarvitaan ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta.

Tehtävänkuva sisältää henkisen ja hengellisen tukemisen, taloudellisen auttamisen, kotikäynnit ja ryhmä-, retki- sekä leiritoiminnan. Viran hyvä hoitaminen edellyttää yhteistyötä seurakunnan eri työalojen, diakonian eri yhteistyötahojen, kunnan, järjestöjen ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa. Tällä hetkellä työn painopistealueena on omaishoitajatyö, päihde-ja kriminaalityö, sekä pakolaistyö.

Haemme diakoniatyöntekijää, jolla on diakoniatyön tuntemusta sekä hyvät ihmissuhde- ja yhteistyötaidot. Lisäksi vaaditaan valmiutta muuttaa omaa toimintatapaa toimintaympäristön vaatimalla tavalla ja herkkyyttä toimintaympäristön jatkuvaan arviointiin. Työn hoitaminen edellyttää it-taitoja ja erilaisten viestimien hallintataitoja, rohkeutta itsenäiseen työhön, organisointitaitoja sekä ajankäytön erinomaista hallintaa.

Viran haltijalta vaaditaan kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma
nro 141) 2 §:n mukainen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK). Aikaisempien tutkintopäätösten mukaiset tutkinnot huomioidaan kirkkohallituksen päätöksen 6 §:n mukaisesti.

Viran peruspalkka on vaativuusryhmässä 503, lisäksi maksetaan KirVESTES:n mukaista kokemuslisää. Virkaan valittavan tulee olla Suomen evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote. Koeaika on 4 kk.

Haastattelut pidetään kesäkuussa paikan päällä tai Teamsin kautta.

Virka on otettava vastaan sopimuksen mukaan.

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi viimeistään 7.8.2022 osoitteella **@** tai Suomussalmen seurakunta, Kirkkokuja 1, 89600 Suomussalmi

Lisätiedustelut vt. khra Tatu Ryyti  0440 615 170 **@** ja diakoni Tiina Laaksoviita 0440 615 213 **@**

 

___________________________________________________________________________

 

3. SEURAKUNTAPASTORIN VIRANSIJAISUUS 

 

Tietoa tehtävästä

Suomussalmen seurakunnassa on haettavana, ilmoitusmenettelyllä, 
3. seurakuntapastorin viransijaisuus ajalle 18.8.2022-1.6.2023.

Sijaisuus täytetään 18.8.2022 lukien tai sopimuksen mukaan. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli antaa virkaan viranhoitomääräyksen

Virankelpoisuusehtona on pappisvihkimys. Valittavan henkilön tulee olla papiksi vihitty ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.

Viransijaisuus on sijoitettu vaativuusryhmään 601. Peruspalkan lisäksi sijaiselle maksetaan edellytysten täyttyessä työntekijän työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää ja työsuoritukseen perustuvaa suorituslisää.

Viran sijaisuuden erityistarpeet ovat: varhaiskasvatuksessa ja perhetoiminnassa. Lisäksi tehtävään kuvaan kuuluvat jumalanpalvelukset, toimitukset, rippikoulut ja muut papin viran tehtävät.

Viran sijaiseksi valitun tulee esittää lääkärintodistus ja hyväksyttävä voimassa oleva rikosrekisterilain 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote ennen viranhoitomääräyksen antamista. Virkaa täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Haastattelut ovat myöhemmin sovittuna ajankohtana.

Sijaisella tulee olla suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito.

Tehtävään ilmoittaudutaan 30.6.2022 klo 15.00 mennessä KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella, joka on osoitteessa https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote, joka laitetaan sähköisessä hakulomakkeessa kohtaan nimikirjaote. Hakija voi liittää myös CV:n ja muita tarvittavia liitteitä

Lisätietoja virasta antaa Suomussalmen seurakunnan kirkkoherra Tatu Ryyti, tatu.ryyti @evl.fi ja puh 0440 615 170, Talouspäällikkö Tiina Koskela, **@** p. 050 349 6761

Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa tuomiokapitulin notaari Janne Bovellan: puh. 044 7050 604 tai janne.h.bovellan(at)evl.fi.