Avioliittoon vihkiminen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Suomussalmen seurakunta

Avioliittoon vihkiminen

Suomussalmen seurakunnan vihkiraamattu

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen tapahtuma
että jumalanpalvelusluonteinen toimitus.

 

Kirkollisessa vihkimisessä heijastuu näkemys, jonka mukaan avioliitto on Jumalan asettama ja Jeesuksen vahvistama.Vihkimisen siunaus kohdistuu ensi sijassa siihen liittoon, jonka nainen ja mies solmivat. Samalla puolisoille rukoillaan voimaa elää keskinäisessä rakkaudessa ja uskollisuudessa.
Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat vihittävät ovat rippikoulun käyneitä ev.-lut. kirkon jäseniä. Tai että toinen on rippikoulun käynyt ev.-lut. kirkon jäsen ja toinen kuuluu muuhun kristilliseen kirkkoon.  Jos toinen vihittävistä kuuluu väestörekisteriin, vain siviilivihkiminen on mahdollinen. Tällöin avioliitolle on mahdollista saada kirkollinen siunaus.

Kirkollinen vihkiminen voidaan järjestää hyvin yksinkertaisesti.  Pienimuotoisimmillaan riittää, kun paikalla on pappi, vihkipari ja kaksi todistajaa. Jos vihittävät toivovat, vihkiminen voidaan toimittaa seurakunnan tiloissa niin, että todistajina ovat seurakunnan työntekijät. Vihkiminen voidaan liittää myös lapsen kasteen yhteyteen.

Ulkomailla vihkimisen voi toimittaa vain sellainen pappi, jolle on erikseen myönnetty oikeus vihkiä Suomen rajojen ulkopuolella. Tarkempia ohjeita saa Kirkkohallituksen ulkoasian osastolta ja ulkosuomalaistyön sivuilta.

Ennen vihkimistä
 

AVIOLIITON ESTEIDEN TUTKIMINEN

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Tutkinnalla varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin.

Avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa.
Esteiden tutkinnan voi suorittaa se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu. Myös maistraatti voi suorittaa tutkinnan, mutta tällöin siihen ei sisälly kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja. Kirkkohäitä suunnittelevien tulee siis pyytää esteidentutkintaa kirkkoherranvirastosta.

Pariskunnan tulee käydä henkilökohtaisesti yhdessä pyytämässä esteiden tutkintaa. Henkilöllisyystodistus tarvitaan mukaan.

TAI

Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta - lomakkeen voi myös tuoda kirkkoherranvirastoon valmiiksi täytettynä. Tällöin lomakkeessa tulee olla kahden todistajan allekirjoitukset.

Tämän sivun alareunassa on liitteenä Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta - lomake

Esteiden tutkinnan voi hoitaa myös sähköisessä asiointipalvelussa 15.3.2018 alkaen!

 

Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää pidempään, jopa viikkoja.

 

Miksi avioliiton esteet tutkitaan?

Avioliiton esteiden tutkinnan tarkoitus on varmistaa, että avioliitolle ei ole lainmukaisia esteitä. Tällaisia esteitä ovat muun muassa alaikäisyys ja voimassa oleva avioliitto. Avioliitto ei myöskään ole sallittu läheisten sukulaisten kesken.

Eräissä erityistapauksissa avioliittoon tarvitaan oikeusministeriön lupa. Esimerkiksi alaikäiset voivat anoa tällaista poikkeuslupaa.

Avioliiton esteiden tutkintaa pyydettäessä avioliittoon aikovien on allekirjoitettava vakuutus siitä, että aiotulle avioliitolle ei ole estettä.
 

Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta

Kun avioliiton esteiden tutkija on todennut, että aiotulle avioliitolle ei ole esteitä, avioliittoon aikoville toimitetaan esteettömyystodistus. Jos pari vihitään omassa kotiseurakunnassaan, pappi saa esteettömyystodistuksen mukaansa kirkkoherranvirastosta ja tuo sen mukanaan vihkikeskusteluun. Jos vihkiminen tapahtuu muualla kuin omassa seurakunnassa, vihkipari pyytää todistuksen seurakuntansa kirkkoherranvirastosta ja antaa sen vihkijälle.

Esteettömyystodistus on voimassa neljä kuukautta todistuksen antamisesta. Vihkimisen tulee tapahtua tämän määräajan kuluessa. Jos määräaika on kulunut umpeen, vihkiminen voidaan toimittaa vasta sen jälkeen, kun avioliiton esteet on tutkittu uudelleen.

 

Vihkikeskustelu

Vihkipari ja pappi tapaavat ennen vihkimistä, usein vihkipaikassa. Siellä tutustutaan ja käydään läpi vihkikaava. Keskustelun yhteydessä pidetään vihkiharjoitus, jossa harjoitellaan toimitusta käytännössä. Vihkikeskustelu ja -harjoitus voidaan pitää myös erikseen.
Pappia tavatessaan vihittävät ilmoittavat papille tulevan sukunimensä. Se voi olla kumman tahansa yhteinen sukunimi, tai kumpikin voi säilyttää oman nimensä. Se puoliso, jonka nimi muuttuu, voi käyttää yhteisen nimen edellä nimeä, joka oli hänellä naimattomana ollessaan tai avioliittoon mennessä.

Kuuluttaminen

Tarkoittaa sitä, että vihkiparin nimet luetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa ja heidän puolestaan rukoillaan. Vihkimisen jälkeen avioliittoon vihittyjen nimet julkaistaan paikallislehdessä kirkollisten ilmoitusten yhteydessä. Kuuluttamisen ja lehdessä julkaisemisen voi myös kieltää.

Vihkipaikka

Vihkiminen toimitetaan useimmiten kirkossa tai kappelissa. Se voidaan toimittaa myös kodissa, juhlapaikassa tai muussa sopivassa tilassa.
Suomussalmen seurakunnalla on viisi kirkkoa: Ämmänsaaren, Suomussalmen, Näljängän, Vuokin ja Ruhtinansalmen kirkot.

Hääjuhla

Hääjuhla on mahdollista järjestää seurakunnan tiloissa, seurakuntasalissa tai seurakuntakodissa. Tilojen käytöstä sovitaan kirkkoherranvirastossa. Suomussalmen seurakunnan jäsenille seurakuntatilat hääjuhlan viettämistä varten ovat maksuttomat. Mikäli pappi ja/tai kanttori halutaan kutsua mukaan hääjuhlaan, siitä on hyvä kertoa etukäteen esimerkiksi vihkikeskustelun yhteydessä.

                                                                                       Takaisin sivun yläreunaan


pdf liite

LOMAKE Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta