Lapsiasiahenkilöt
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Suomussalmen seurakunta

Lapsiasiahenkilöt

Kirkkoherra Risto Kormilainen on nimennyt Pirjo Heikkisen ja Heli Riipisen Suomussalmen seurakunnan lapsiasiahenkilöiksi. 

 

                                                                                     Takaisin Etusivulle


Lapsiasiahenkilöt

Heli Riipinen ja Terttu Huttu-Juntunen

 

Lapsiasiahenkilöiden nimeämisen taustalla on säännös lapsivaikutusten arvioinnista, joka astui voimaan kirkossa 1.1.2015:
Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. (Kirkkojärjestys 23 luku 3§)

Lapsiasiahenkilö on henkilö, joka ymmärtää lapsen ja nuoren edun ja osallisuuden merkityksen. Lapsiasiahenkilön tehtävänä on toimia silminä ja korvina lasten toiveille ja tarpeille, jotta he kokisivat tulevansa nähdyksi ja kuulluksi. Lapsiasiahenkilö pyrkii varmistamaan, että lasten näkemykset otettaisiin huomioon päätöksenteossa jo valmisteluvaiheessa.

 

Lapsiasiahenkilöille voi lähettää sähköpostia:

**@**
**@**