Kaste
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Suomussalmen seurakunta

Kaste

Kirkko on avannut uuden kaste.fi-sivuston!
Kuva on linkkinä sivustolle.

Sydämelliset onnittelut ja siunausta lapsen syntymän johdosta!

 

Kastejuhla
on lapsen ensimmäinen oma juhla

Kasteessa tulemme Jumalan perheväen jäseniksi ja Jeesuksen oppilaiksi. Kaste on uskonelämän perusta. Siinä kastettava tulee osalliseksi Jumalan armosta ja rakkaudesta. Vanhempina toivomme lapsellemme kaikkea hyvää. Kasteessa lapsi saa jotain, minkä vain Jumala voi hänelle lahjoittaa: uskon, armon ja siunauksen. Kasteen lahja kantaa läpi elämän.

Kasteen perustana on Jeesuksen kastekäsky.
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastamisen lisäksi
Jeesus kehottaa opettamaan kastettua.
Kristillisestä opetuksesta vastaavat lapsen vanhemmat, kummit ja seurakunta yhdessä.
Lapsen vanhempien ja kummien tärkein hengellinen tehtävä
on lapsen puolesta rukoileminen.

Kaste - minkä ikäisenä?

Suosituksena on, että lapsi kastetaan kahden kuukauden ikään mennessä.
Nimilaki edellyttää, että lapsen nimi ilmoitetaan maistraattiin kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä.

Ennen kastetoimitusta

Kastejuhlan valmistelu alkaa yhteydenotosta seurakuntaan. Kirkkoherranviraston työntekijän kanssa sovitaan kastejuhlan aika, paikka ja kasteen toimittava pappi. Kastepappi ottaa yhteyttä kotiinne tai käy kastekodissa ennen kastejuhlaa. Tapaamisessa on mahdollista vaihtaa ajatuksia lapsen nimen ja kummien valinnasta, käydä yhdessä läpi kastetoimituksen kulku, sopia kastekaavan vaihtoehtoisista osista ja keskustella kristillisen kasteen merkityksestä.

Kaste toimitetaan kirkossa, kotona tai muualla sen mukaan kuin lapsen vanhemmat ja pappi siitä sopivat. Kaste on mahdollista toimittaa myös yhteisessä jumalanpalveluksessa. Kotona järjestettävässä kastetoimituksessa vanhemmat ja kummit seisovat kastepöydän ympärillä. Pöytä peitetään valkealla liinalla. Pöydälle asetetaan kastemalja, Raamattu ja kynttilä. Kastemaljan viereen taitetaan pieni valkoinen liina pään kuivaamista varten. Kukkakimppu koristaa myös kastepöytää.

Kuka voi olla kummi
Pääsääntöisesti kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat joko luterilaisen kirkon tai niin sanotun Porvoon yhteisön jäsenkirkon kastettuja ja konfirmoituja jäseniä.
Näiden lisäksi kummina voi toimia evankelis-luterilaisen kirkon toimittaman kasteen (lapsikasteen) hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva konfirmoitu henkilö, esimerkiksi ortodoksi tai katolilainen. Kirkkoon kuulumaton henkilö ei voi toimia kummina.
Kummien määrälle ei ole annettu ylärajaa.
Poikkeustapauksessa kummeja voi olla vain yksi. Päätöksen yhdestä kummista tekee sen seurakunnan kirkkoherra, jonka jäseneksi kastettava liittyy.

Kirkolliskokous päätti istunnossaan, että jatkossa kastettavalla tulee olla aiemman kahden kummin sijaan ainakin yksi kummi, joka on konfirmoitu ja evankelis-luterilaista uskoa tunnustavan kirkon jäsen. muutos kummien määrästä tulee voimaan samaan aikaan kuin uudistettu kirkkolaki ja kirkkojärjestys, arvioidusti vuoden 2020 alussa.

Kirkkoherran päätöksellä lapselle voidaan erityisistä syistä kasteen jälkeen lisätä enintään kaksi kummia.

Kastejuhlassa kummi voi lukea evankeliumin, osallistua lapsen siunaamiseen laittamalla käden lapsen pään päälle ja  voi pitää lasta sylissään kastetoimituksen ajan.  Kummi on kutsuttu vanhempien rinnalla pitämään huolta lapsesta. Huolenpidossa ja ystävyydessä toteutuvat kristittynä elämisen periaatteet ja lähimmäisen rakkaus.

Väestörekisterilomakkeen teillä lähettää oma seurakunta. Lomakkeen voitte täyttää ennen kastetoimitusta. Voitte täyttää myös kummeja koskevan kohdan ja merkitä seurakunnan, jossa he ovat jäsenenä. Kummeista tulee merkitä myös henkilötunnus.
Omasta seurakunnasta saatte myös kastekynttilän, kastetodistuksen ja kummitodistukset.

Kastetoimitus

Kastejuhla aloitetaan ja päätetään virrellä. Vanhemmat voivat etukäteen etsiä virsikirjasta juhlaan sopivia virsiä. Tuttuja virsiä löytyy kastevirsistä (214–219), lastenvirsistä (490–503) tai kodin ja perheen virsistä (464–471).

Kastetoimituksen kulku on pääosin seuraava :

 • Virsi                                              Kastevirret
 • Alkusiunaus
 • Johdantosanat
 • Kysymykset tai kehotus (sovitaan ennen kastetta)
 • Ristinmerkki
 • Rukous
 • Raamatunluku (Mark.10:13–16), Lasten evankeliumi, jonka voi lukea joku läsnä olevista
 • Puhe
 • Kastekäsky
 • Uskontunnustus
 • Kaste (kasteen jälkeen on lapsen siunaaminen, jossa kummit ja vanhemmat voivat olla mukana)
 • Kastekynttilän sytytys
 • Yhteinen esirukous (vanhemmat ja kummit voivat lukea osan esirukouksesta)
 • Isä meidän
 • Herran siunaus
 • Kastetodistus ja kummitodistukset
 • Virsi

Kastekynttilä ja kastetodistus ovat seurakunnan lahja kastekotiin. Ne jäävät perheeseen muistoksi kastejuhlasta. Kastekynttilää voidaan polttaa lapsen kasteen vuosipäivänä ja konfirmaatiopäivänä. Kummeille annetaan kummitodistus.  Kaste voidaan merkitä vihki- tai perheraamattuun. Kasteen jälkeisenä (viikon kuluttua) sunnuntaina lapsen nimi luetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa ja hänen sekä vanhempien  puolesta rukoillaan. Kastetun vanhemmat, sisarukset, kummit ja muu suku ovat erityisen tervetulleita tähän jumalanpalvelukseen.


Kastepuu

Suomussalmen seurakuntaan kastetut saavat lehden Ämmänsaaren kirkossa olevaan kastepuuhun.

 

Kummin tehtävät kirkon sivuilla
kaste.fi-sivusto
kumminkaa.fi-sivusto

 

                                                                                         Takaisin sivun yläreunaan