Aikuistyö
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Suomussalmen seurakunta

Aikuistyö

Seurakunnan aikuistyö kattaa:

 • Jumalanpalveluselämän
 • Kirkolliset toimitukset
 • Seurat
 • Hartaushetket
 • Pienryhmätoiminnan
 • Kirkkopyhät
 • Kirkollisten järjestöjen kanssa järjestettävät päivät ja luennot
 • Erilaiset luentosarjat
 • Ystävyysseurakuntatyön Vienan Karjalan Kalevalan ja Helsingin Töölön kanssa
 • Työpaikkavierailut
 • Retket

Aikuistyön tavoitteena on tukea kristittynä elämistä niin kodeissa, työpaikoilla kuin vapaa-aikana. Seurakunnan tehtävä on julistaa evankeliumia, rohkaista ihmisiä luottamaan Kolmiyhteiseen Jumalaan ja palvelemaan lähimmäisiä sekä toimimaan luomakunnan parhaaksi. Aikuistyö kutsuu myös seurakuntalaisia kantamaan vastuuta erilaisissa palvelutehtävissä.

 

Aikuistyöstä vastaava:
 

Kirkkopyhät

Vuosittain vietetään useita eri herätysliikkeiden ja järjestöjen kirkkopyhiä sekä tapahtumia. Lue lisää

Luentotoiminta

Aikuistyössä järjestetään vuosittain luentoja ja luentosarjoja eri ajankohtaisaiheista liittyen uskoon sekä krisittynä elämiseen. Sakramentit, toimitukset ja jumalanpalvelukset ovat ... Lue lisää

Seurat Suomussalmen seurakunnassa

Seuroihin ovat kaikki lämpimästi tervetulleita hiljentymään, veisaamaan, virkistymään ja tapaamaan ystäviä! Lue lisää

Sururyhmä

Sururyhmä on tarkoitettu kaikille sureville. Sururyhmässä voi puhua omasta surustaan ja saada vertaistukea toisilta, jotka ovat kokeneet samoja asioita. Jokaisella kokoontumiskerralla on oma teemansa, jonka kautta surusta keskustellaan. Kristillinen sanoma rohkaisee ja tuo toivoa elämään. Lue lisää

Ystävyysseurakunta Kalevala

Suomussalmelta on ollut kirkollista työtä Vienan Karjalaan 1990-luvun alkuvuosista asti.   Lue lisää

Ystävyysseurakunta Töölö

Suomussalmen seurakunnalla on pitkät perinteet ystävyysseurakuntatyöstä Helsingin Taivallahden kanssa. Kun Taivallahden seurakunta yhdistettiin Töölön seurakuntaan, ystävyysseutakuntatyötä päätettiin molemminpuolisella sopimuksella jatkaa. Lue lisää

Yhteydenottopyyntö

Tällä sivulla olevalla lomakkeella voit antaa  pyytää yhteydenottoa aikuistyöhön liittyvissä asioissa. Lue lisää